Aquestes propostes potser no es poden dur a terme per motius purament econòmics però és bo que apareguin per escrit en algun lloc perquè potser s’aproven en algun projecte futur:

– Canviar d’escola a la víctima i oferir tractament i seguiment psicològic. Seria bo fer el mateix amb el maltractador o la maltractadora, si fos identificable.
– Oferir escolarització a casa si l’estat psicològic de la víctima (i del maltractador o maltractadora) és greu. Això implicaria que existís la possibilitat per a almenys un dels pares de ser a casa durant el temps necessari per la recuperació tant de víctima com de maltractador/a.

Adrià Recasens Rull